Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Busser – Rotterdam
Kastanjeplein 4b 3053 CD Rotterdam Tel:010 - 418 08 80

Praktijkinformatie

Spreekuur

Voor het spreekuur dient u een afspraak te maken. U kunt dagelijks bellen tussen 08.00 u en 17.00 voor het maken van een afspraak. De assistente zal vragen naar de reden van uw contact. De assistente is daartoe opgeleid en dient zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is uiteraard verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor een consult wordt vijftien minuten gereserveerd. Hierin kan één onderwerp worden behandeld of enkele korte vragen. Wanneer u meer tijd denkt nodig te hebben, of een aantal verschillende onderwerpen wilt bespreken, overleg dan met de asistente, zij kan dan meer tijd voor u reserveren.

Huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat de huisarts een huisbezoek aflegt. Graag tijdig een huisbezoek aanvragen (voor 10.00 u). De huisarts zal eerst de aanvraag beoordelen. De huisbezoeken worden aan het eind van de ochtend afgelegd.

Telefonisch spreekuur

Dagelijks tussen 12.30 en 13.00 u. U krijgt dan direct de huisarts aan de telefoon.
Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor onder andere uitslagen en/of korte (medische) vragen.

Online afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak op ons spreekuur te maken, via www.Mijngezondheid.net. Let op! De webagenda is niet bedoeld voor spoedgevallen. Bij twijfel over de ernst van de aandoeningen, overleg dan altijd met de assistente (010 – 418 08 80).

De webagenda is niet bedoeld voor:

Acute pijn
Pijn op de borst
Oogaandoeningen
Chirurgische ingrepen
Kinderen jonger dan 1 jaar

Voor het maken van een afspraak via internet dient u zich eenmalig te registreren, zodat wij u kunnen koppelen via het patiëntenportaal. Dit kan maximaal 5 dagen duren. Let op! Elk familielid dient zich via een afzonderlijk emailadres te registreren.

Beeldbellen

Het is mogelijk een consult aan te vragen via beeldbellen. Niet alle klachten zijn echter geschikt om te bespreken via beeldbellen. Mocht er lichamelijk onderzoek nodig zijn dan is het fijner dat u daadwerkelijk een afspraak op het spreekuur maakt.
Neem voor een beeldbelconsult contact op met de assistente.

Huisartsenpost

De praktijk is geopend van 08.00 – 17.00 uur.

Wanneer u buiten kantoortijden (na 17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of tijdens feestdagen) een huisarts nodig heeft voor spoedklachten, kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost. U kunt als patiënt niet zomaar langs bij de huisartsenpost, u moet altijd eerst bellen voor een afspraak. Kijk voordat u belt op www.thuisarts.nl, hier staan vele zelfzorgadviezen op en geeft weer wanneer u contact op moet nemen met de huisartsenpost.

Wat zijn spoedklachten?

Spoedklachten zijn klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Denk bijvoorbeeld aan een plotseling ziek wordend kind of opkomende klachten die ineens sterk verslechteren. De huisartsenpost is niét bedoeld voor herhaalrecepten.

Adres huisartsenpost:
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
010 466 95 73

Accreditatie

Sinds april 2015 is de praktijk geaccrediteerd bij de NPA. NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA) is hét onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg. NPA heeft als taak het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. NPA verleent het bijbehorende certificaat aan de praktijk. Dit alles gebeurt zonder winstoogmerk. Elke 3 jaar wordt in het kader van de accreditatie een patiëntenenquete afgenomen. Resultaten van de enquete in 2015 zijn hier te lezen.

Opleiding

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen wij de opleiding van co-assistenten. Het kan zijn dat u eerst door de co-assistent gezien wordt alvorens de huisarts u ziet. Wij hopen op uw medewerking. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dat dan gerust aan bij de assistente of huisarts.

Overige disciplines

Op de website van Medisch Centrum Schiebroek kunt u zien welke disciplines in ons centrum nog meer aanwezig zijn.

Toegankelijkheid

Voor de praktijk is een invalidenparkeerplaats. In het pand is een lift en rolstoeltoegankelijke toilet aanwezig.

Privacyregelement

Hier treft u ons privacyregelement aan. Aanvraagformulier voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens